Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING OPGELUCHT 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 24 oktober 2023.

Wij, van Opgelucht, onderdeel van Cinnux B.V. (hierna: Cinnux) verwerken persoonsgegevens. Dit zijn privacygevoelige gegevens die aan jou, als persoon, gekoppeld kunnen worden. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de eisen van de privacy- en cookiewetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij met onze dienstverlening of onze website allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. 

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de gegevens onderaan deze verklaring.

Verwerking persoonsgegevens 

Door gebruik te maken van onze app, website of onze dienstverlening verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt. 

Contact

Op verschillende manieren kan je met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook mag je ons altijd jouw feedback geven. Om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jou bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hiervoor gebruiken wij jouw IP-adres, contactgegevens en de gegevens die jij invult als inhoud van een bericht. Deze hebben wij nodig om jouw contactverzoek in behandeling te nemen en/of jouw feedback te verwerken. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze medewerkers trainen om nog beter te worden.

Potentiële klanten
Onze potentiële klanten willen wij zoek goed mogelijk helpen bij het oriënteren naar de beste oplossing. Daarvoor moeten we weten wat we eerder gecommuniceerd hebben. Hiervoor verwerken we naast NAW-gegevens ook mailcorrespondentie en  bel-notities in. Omdat de oriëntatie voor de beste oplossing soms enige tijd kan duren, bewaren we deze gegevens voor een periode van 2 jaar.

Een live demo boeken

Via onze site kan je een online demo boeken of afspraak maken. Als je ons toestemming geeft verwerken wij jouw naam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, zodat we ons kunnen voorbereiden en contact kunnen opnemen als er iets misgaat met de afspraak, of om na afloop te horen of er nog vragen zijn. Nadat we jouw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd. Uiterlijk 2 jaar na ontvangst van jouw gegevens verwijderen wij die.

Verzenden van nieuwsbrieven

Alleen als wij hiervoor jouw toestemming hebben sturen wij jou een nieuwsbrief. Als je ons toestemming geeft om je toe te voegen aan onze lijst van abonnees, verwerken wij jouw e-mailadres. Ook vragen wij om jouw naam, zo kunnen we onze nieuwsberichten iets gepersonaliseerder maken. In de (maandelijkse) nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Je kan je op elk moment voor onze nieuwsbrief afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink, zodat je jouw toestemming op een toegankelijk manier altijd weer kan intrekken. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. 

Werving en selectie van nieuw personeel

Je kan bij ons solliciteren. Wanneer je bij ons solliciteert verzamelen wij jouw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum en -land, contactgegevens, curriculum vitae, de inhoud van je motivatiebrief en motivatie, en overige gegevens die deel uitmaken van jouw sollicitatie, zoals jouw beschikbaarheid of eventuele referenties. Deze gegevens verwerken wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als je bij ons komt werken – om jouw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren. 

Let op: Een social media- en Google-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en je eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken.

Naast een social media- en Google-onderzoek kan ook een assessment onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Voor bepaalde functies is het namelijk noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat sollicitanten over bepaalde kwaliteiten beschikken die belangrijk zijn voor de betreffende functie. Mocht een assessment noodzakelijk zijn, zullen we je voorafgaand aan het assessment informeren over de manier waarop wij met jouw gegevens voor dit doeleinde zullen omgaan.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor je vrijkomt bij ons, kunnen we – met jouw toestemming – jouw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt deze toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de arbeidsovereenkomst.

Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail en/of advertenties via Facebook, Google of andere platformen. Je kan op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke uiting bevat een afmeldlink.

Verwerking van persoonsgegevens voor derden 

Wij bieden een app aan om je te ondersteunen bij situaties met ongewenst gedrag in de organisatie waarvoor de app is aangeboden. In deze app bieden wij onder meer een informatie-onderdeel, een chat-oplossing en een chat-omgeving aan. Wij onderhouden deze app en bieden op verschillende wijzen technische diensten aan voor het gebruik van de app. Bijvoorbeeld een beheersomgeving waarin de organisatie die ons inschakelt gebruikers kan aanmaken/toevoegen. Dit doen wij dus als IT-dienstverlener/ app-leverancier in opdracht van een bedrijf/organisatie. Wij zijn als Cinnux niet (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die onze afnemers verwerken. Daarom maken wij goede en passende afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin leggen wij vast welke gegevens wij in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerken en op welke wijze wij deze gegevensverwerking zal beschermen. 

Wel is het mogelijk dat wij jouw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval treffen wij altijd extra maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Zo is het bijvoorbeeld voor ons niet relevant om te weten om wie het gaat, indien wij jouw gegevens gebruiken voor statistische doeleinden. Wij zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd of, indien mogelijk, zelfs geanonimiseerd. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • de verstrekking nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij geven jouw persoonsgegevens ook door als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het behoud van deze app/software en/of dienst. Te denken aan gevallen waarbij wij een vermoeden hebben van schendingen van onze voorwaarden of andere illegale activiteiten. Ook kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten doorgeven in verband met een fusie, faillissement of bijvoorbeeld een reorganisatie. Als dit het geval is, worden jouw persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derden onder voorbehoud van deze privacyverklaring. 

De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens:

 • onze cookie-dienstverleners (zie hieronder);
 • onze hostingpartij;
 • onze softwareontwikkelaars;
 • onze IT-dienstverleners;
 • onze betalingsdienstverlener;
 • ons feedback en communicatieplatform.

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies en andere aanverwante technieken. Wij gebruiken deze technieken alleen als dit nodig is voor het functioneren van onze website en alleen in de meest privacyvriendelijke instelling. Op onze website maken wij geen gebruik van trackers van advertentie-aanbieders. Daarbij zijn wij altijd transparant over welke technieken wij gebruiken. 

Het gebruik van cookies 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schijf van jouw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Wij plaatsen deze cookies zelf of schakelen hier derden voor in. 

Andere technieken die worden toegepast zijn bijvoorbeeld scripts. Dit is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op jouw apparatuur . Voor het gemak worden alle technieken hierna aangeduid als “cookies”. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. 

Analytische cookies 

Analytische cookies gebruiken wij om onze website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van onze bezoekers. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze website. We gebruiken deze cookies alleen in de meest privacyvriendelijke instelling. .

Matomo  Analytics
Doel
Op onze website gebruiken wij Matomo Analytics cookies. Matomo helpt ons op die manier inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Matomo  verstrekt ons rapporten over het gebruik van de website en geven ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes. Matomo Analytics is privacy-by-design. Alle verzamelde gegevens worden alleen opgeslagen in onze eigen MySQL database, geen enkel ander bedrijf (of Matomo teamlid) heeft toegang tot deze informatie, en logboeken of rapportgegevens zullen nooit door Matomo naar andere servers worden verzonden . De broncode van de software is open-source, dus honderden mensen hebben deze beoordeeld om er zeker van te zijn dat deze veilig is en je gegevens privé houdt.
Matomo Analytics

Cookies in- en uitschakelen

Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben,
 • het laten corrigeren van fouten,
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens,
 • intrekken van toestemming, en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van je hebben, kunnen wij je vragen om dit te doen door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Cinnux B.V.

Boterdiep 69-1 

9712 LK Groningen

info@opgelucht.app

KVK 75979683