Nieuwe update!

Afgelopen maanden zijn we volop met de doorontwikkeling van Opgelucht bezig geweest en hebben we heel veel gesprekken met geïnteresseerden gevoerd. Op veler verzoek hebben we in de nieuwste versie toegevoegd dat je een vertrouwenspersoon kunt kiezen. Dat was een hele puzzel, want hoe ga je hier bijvoorbeeld mee om in vakantieperiodes. Conclusie was dat het belangrijk is dat je hoe dan ook antwoord krijgt als je een melding doet. Op het keuze-scherm staat duidelijk vermeld dat je een voorkeur kan aangeven, en dat als je perse in contact wil komen met een bepaalde vertrouwenspersoon, je dan beter telefonisch contact kunt zoeken.

Wat ook nieuw is in de nieuwe versie is dat je nu ook organisatie-specifieke informatie in de app kunt plaatsen. Bijvoorbeeld uitleg over het beleid van jullie eigen organisatie rond ongewenste omgangsvormen, discriminatie, pesten of ander ongewenst gedrag. Je kunt ook denken aan informatie over wat jullie als organisatie doen als er een formele melding wordt gedaan.

Meertaligheid is sinds de laatste update ook een volwaardig onderdeel van de app. gebruikers met engelstalige instellingen krijgen standaard de engelstalige Relieved versie.